uszkodzenia

Nieczytelne sektory dysku twardego

Jakie są nieczytelne sektory dysków twardych?
Wszystkie informacje na dysku twardym są przechowywane w postaci najmniejszych jednostek logicznych informacji – sektorów. To na nich dane są zapisywane i przepisywane. Podczas długotrwałego użytkowania dysku możliwe są nieprawidłowe działanie urządzenia z powodu uszkodzeń lub nieczytelnych sektorów.

Jeśli takich uszkodzeń powstanie dużo, wówczas działanie dysku twardego zwalnia, a w niektórych przypadkach dysk całkowicie się odmawia dostępu do danych. Uszkodzone sektory są nazywane potocznie bad-blokami.

Przyczyny ich wystąpienia mogą być różne:

  • Zewnętrzne efekty fizyczne na dysku (wstrząs, potrząsanie, upadek);
  • Przerwy w dostawie prądu;
  • Niebezpieczna ekstrakcja;
  • Zużywanie powierzchni talerzy w wyniku długotrwałej pracy napędu;
  • Znaczne przekroczenie normalnej temperatury pracy;
  • Wybrakowanie fabryczne.

Warto jednak zauważyć, że prawie każdy dysk twardy ma wady fabryczne wykryte podczas procesu produkcyjnego i wprowadzony do specjalnej listy defektów fabrycznych – listy podstawowej (Lista główna lub inaczej P-Lista), której zadaniem jest izolowanie sektorów problemowych od zdrowej przestrzeni roboczej dysku.

Niestety, użytkownik nie jest zabezpieczony przed wystąpieniem wadliwych sektorów podczas działania dysku twardego. Aby rozwiązać ten problem, dysk twardy niezależnie wykrywa takie sektory, zapisując ich numer kolejny na innej liście defektów, nazywanej listą rosnącą (G-list).

Mechanizm tej listy polega na wyizolowaniu sektora problemowego o określonym numerze kolejnym i przypisaniu tego numeru do dobrego sektora z obszaru rezerwowego. Jednak wielokrotne uszkodzenia powierzchni mogą prowadzić do przepełnienia tablicy G-listy i awarii napędu. System operacyjny może się często zawiesić, pliki mogą się nie otwierać lub komputer może wyświetlać niebieski ekran. Najczęstszą przyczyną złych bloków jest fizyczne starzenie się urządzenia.

 

Leave a Comment